ӨМНӨГОВЬ: “Ойлгоё - Хайрлая” хөвгүүдэд зориулсан нөлөөллийн ажил зохион байгуулав

Даланзадгад сумын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа “Дэвшилтэт хотын оюунлаг залуучууд”, “Эрүүл иргэн-Хөгжлийн тулгуур”, “Чадварлаг багш хөгжсөн хүүхэд” зэрэг дөрвөн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дагуу  10-р ангийн эрэгтэй сурагчид, асран хамгаалагч аавуудад зориулсан “Ойлгоё-Хайрлая” үйл ажиллагааг...

Нутгийн мэдээ

Шинэ мэдээ

umnugovi.nutag.mn